Monday, January 20, 2014

Birth Anniversary (20-01)


1 ) Mehta Paras Suryakant Sukhlal
2 ) Mehta Rameshchandra Pranjivan
3 ) Mehta Hemlata Bharat Chandulal
4 ) Sanghavi Prachi Prakash Dharshibhai
5 ) Shah Nalini Lalitkumar Champaklal
6 ) Shah Nayna Rajendra Umedchand
7 ) Shah Dhiren Kishore Umedchand
8 ) Shah Sheetal Arvind Thakorlal