Thursday, January 2, 2014

Birth Anniversary (02-01)


1 ) Doshi Minal Divyesh Vikramchand
2 ) Fofaria Bina Ketan
3 ) Gandhi Priti Rajesh Nyalchand Mansukhlal
4 ) Mehta Chandanben Jaysukhlal Ratilal
5 ) Mehta Parag Balwantrai Malichand
6 ) Mehta Shashikant Chunilal
7 ) Parekh Sona Kalpesh Kamdar
8 ) Parekh Tejas Anil Jethalal
9 ) Sanghavi Nirav HAsmukh Chhaganlal
10) Sanghavi Shama Jayesh Kishorchandra
11) Sanghavi Nirav Mahendra Vallabhdas
12) Shah Rekha Rajnikant Bhudarlal
13) Sheth Surekha Hemant Ramniklal
14) Vora Divyesh Bhogilal