Saturday, January 11, 2014

Birth Anniversary (11-01)

1 ) Doshi Ila Navinchandra Navalchand
2 ) Lodaria Hetal Amit Ravichand
3 ) Shah Mita Samir
4 ) Patel Alpa Tejaskumar Mehta
5 ) Patel Rita Nitin Manilal
6 ) Sanghavi Mahesh Maganlal
7 ) Shah Mita Samir Lalitkumar Champaklal
8 ) Shah Tejal Paraskumar
9 ) Shah Nirali Narendra Pradyutbhai
10) Sheth Vilas Mahendra Dhirajlal
11) Vora Bhavya Suresh Girdharlal