Thursday, January 9, 2014

Birth Anniversary (09-01)

1 ) Doshi Rakesh Jashwantlal
2 ) Gholani Bhavna Subhash Chunilal
3 ) Mehta Dhara Jayesh Balwantrai
4 ) Parekh Nalini Shashikant
5 ) Shah Deepak Sevantilal
6 ) Shah Urmi Abhay Chamanlal
7 ) Shah Rajul Rajesh
8 ) Sheth Kantilal Vallabhdas