Monday, January 6, 2014

Birth Anniversary (06-01)


1 ) Doshi Induben Indulal Kanji
2 ) Mehta Darshit Harish Shantilal
3 ) Mehta Aalok Hitesh Dharshibhai
4 ) Patel Vandana Rajendra
5 ) Shah Kamlesh Jamnadas
6 ) Shah Amisha Chirag Jayendra
7 ) Shah Chandrakant Hakemchand
8 ) Shah Ramniklal Vanechand
9 ) Solani Leena Chandrakant Shah
10) Vakharia Apurva Kirit Kantilal