Monday, January 13, 2014

Birth Anniversary (13-01)


1 ) Mehta Harshit Nitul Suryakant Narandas
2 ) Mehta Navnitrai Trikamji
3 ) Sanghavi Parth Kapil Pravinbhai
4 ) Shah Kekin Kantilal
5 ) Shah Lata Jaysukhlal Doshi