Friday, February 28, 2014

Birth Anniversary (28-02)


1 ) Doshi Chandanben Rajnikant Chatrabhuj
2 ) Doshi Chetan Gunvantrai Abhechand
3 ) Doshi Pallavi Vijay Gunvantrai
4 ) Lodaria Rajiv Jagdish
5 ) Lodaria Mahesh Maganlal
6 ) Lodaria Jitendra Chhotalal
7 ) Mehta Manjula Hasmukh Ambavidas
8 ) Parekh Bina Mukesh Narbheram
9 ) Sanghvi Meena Jitendra Vallabhdas
10) Shah Nisha Nilesh Jyantilal
11) Shah Marghaben Jatashankar
12) Sheth Viraj Nalinkumar Navalchand
13) Solani Jayshree Dhirendra Chandulal