Monday, February 24, 2014

Birth Anniversary (24-02)


1 ) Doshi Vihan Shashank Jitendra
2 ) Gandhi Kunal Bharat Fulchand
3 ) Gandhi Aditya Himanshu Madhusudan Lalchand
4 ) Gholani Chintan Vasant Dhirajlal Somchand
5 ) Maniar Rupal Yogesh Jayantilal
6 ) Mehta Tejas Surendra Shantilal
7 ) Mehta Shailesh Prabhashankar
8 ) Shah Jayshree Mahesh Jatashankar
9 ) Sheth Dr. Praguna Bipinchandra