Friday, February 14, 2014

Birth Anniversary (14-02)


1 ) Doshi Praful Jatashankar
2 ) Lodaria Nisha Kamlesh Panachand
3 ) Mehta Chandrika Rajnikant
4 ) Mehta Pushpaben Bhupatbhai
5 ) Mehta Sandip Champaklal Harilal
6 ) Shah Bhakti Bharat Jevatlal
7 ) Vora Suresh Chunilal