Thursday, February 20, 2014

Birth Anniversary (20-02)


1 ) Doshi Nitin Indulal Manilal
2 ) Shah Tejal Dharmesh
3 ) Mehta Ashok Shamaldas
4 ) Mehta Nilima Jayesh Bhupatbhai
5 ) Shah Aruna Sunil Chandulal
6 ) Shah Deepak Dineshchandra
7 ) Trevadia Tejal Dineshbhai
8 ) Vora Rajesh Bhogilal
9 ) Vora Ashish Prafullchandra Jethalal