Sunday, February 23, 2014

Birth Anniversary (23-02)


1 ) Doshi Utsav Vipul Mugatlal
2 ) Doshi Poonam Vimal Vikramchand
3 ) Doshi Dhruvin Atul Kantilal Keshavlal
4 ) Sheth Pragna Deepak Mansukhlal
5 ) Lodaria Saurabh Dinesh Mugatlal
6 ) Mehta Dhaval Shailesh Mohanlal Karsanji
7 ) Parekh Ramesh Navalchand
8 ) Shah Jyoti Vinodchandra Shantilal
9 ) Shah Dharmil Dilesh Rameshchandra
10) Sheth Dinesh Hematlal