Thursday, February 6, 2014

Birth Anniversary (06-02)


1 ) Mehta Milan Yogesh Natvarlal
2 ) Mehta Darshan Jitendra Jayantilal Sukhlal
3 ) Mehta Dipesh Jitendra Jayantilal Sukhlal
4 ) Mehta Jyoti Kamlesh Jayantilal
5 ) Mehta Priyal Bhavin Ramani
6 ) Sanghvi Kashmira Bharat Jevatlal
7 ) Shah Rajula Prakash Ravichand
8 ) Sheth Nilesh Nalin Jivraj