Friday, February 7, 2014

Birth Anniversary (07-02)


1) Doshi Devansh Parag Jashwantlal
2) Doshi Sidhdharth Yogesh Manharlal Chaturdas
3) Mehta Jigar Pravinchandra Amritlal
4) Mehta Jayantilal Jevantlal
5) Patel Manisha Dhiren Anantrai
6) Sanghavi Deval Akshay Bipin
7) Shah Kunal Ashok Pravinchandra
8) Shah Harsh Jatin Chimanlal