Monday, December 30, 2013

Birth Anniversary (30-12)


1 ) Gholani Jigna Nimesh Pravinchandra Maganlal
2 ) Shah Neha Ashish Rameshchandra
3 ) Mehta Anish Bhupatrai Ratilal
4 ) Mehta Nimesh Bhupatrai Ratilal
5 ) Mehta Navinchandra Shantilal
6 ) Mehta Nitul Suryakant Narandas
7 ) Mehta Jagruti Rahul
8 ) Late Mehta Mahendrakant Vadilal
9 ) Mehta Stuti Nilesh Bhupat Vadilal
10) Mehta Jagruti Rahul Indrakumar
11) Mehta Jashwantrai Revashankar
12) Parekh Heli Praful Vrajlal
13) Parekh Hardik Mukund Kantilal
14) Patel Hasmukhrai Narendrarai
15) Shah Dilip Jaysukhlal
16) Shah Bharat Rajnikant
17) Shah Chandulal Premchand
18) Solani Vinit Rohit Balwantrai