Sunday, December 22, 2013

Birth Anniversary (22-12)


1 ) Gandhi Shailesh Nyalchand Mansukhlal
2 ) Lodaria Jasvin Vallabhdas
3 ) Mehta Surabhi Chetan Kantilal
4 ) Mehta Hetal Bhupatbhai
5 ) Mehta Janak Surendra Jevantlal
6 ) Mehta Bhavisha Champaklal Harilal
7 ) Patel Nidhi Saumil Rajendra
8 ) Sanghvi Sakshi Abhay Ghelabhai
9 ) Sanghvi Meena Vinodrai Khushalchand
10) Shah Miren Chetan Rasiklal Amrutlal
11) Sheth Manisha Chetan Kishorchandra
12) Sheth Aatman Parimal Vijay Ratilal