Monday, December 23, 2013

Birth Anniversary (23-12)


1 ) Doshi Nemish Shashikant Shantilal
2 ) Doshi Kumarpal Deepak Harish
3 ) Lodaria Mahesh Dalichand
4 ) Mehta Parth Bhaven Vasantrai Vrajlal
5 ) Mehta Girish Shamaldas
6 ) Mehta Dhaval Chetan Kantilal
7 ) Mehta Pratibha Rasiklal Pranjivan
8 ) Mehta Hetvi Hemanshu Pravinchandra Khodidas
9 ) Shah Beena Mahesh Prabhulal
10) Shah Jayshree Bipin Chimanlal
11) Sheth Dilip Navalchand