Sunday, December 1, 2013

Birth Anniversary (01-12)

 
1 ) Doshi Aashwi Sanajy Rameshchandra Amichand 
2 ) Khandor Kirit Ujamshi  
3 ) Mehta Dr. Mehul Hasmukhlal Keshavlal 
4 ) Mehta Mausam Ashok Shamaldas  
5 ) Mehta Parshwa Mahesh Maganlal 
6 ) Mehta Nirav Abhay Bhogilal  
7 ) Sanghvi Bharat Chandulal  
8 ) Sanghvi Veena Bharat Chandulal  
9 ) Shah Haresh Kantilal  
10) Shah Ila Bhupatlal Premchand  
11) Shah Suryakant Jethalal  
12) Shah Kamlesh Suryakant Jethalal  
13) Sheth Nidhi Viral Rajendra Navalchand  
14) Sheth Denis Paresh Himatlal  
15) Sheth Jinay Snehal Mukesh Jevatlal  
16) Sheth Jayshree Deepak Mansukhlal 
17) Solani Deepak Rajnikant