Friday, December 20, 2013

Birth Anniversary (20-12)


1 ) Doshi Vami Hitesh Manilal Ujamshi
2 ) Lodaria Karan Naresh Amrutlal
3 ) Mehta Jayshree Mukesh Himmatlal
4 ) Mehta Bhairvi Jigar Shah
5 ) Parekh Ruchi Bhavin Shah
6 ) Sanghvi Naimin Chetan Sevantilal
7 ) Shah Nisha Nilesh Vasa
8 ) Shah Shailesh Shankarlal
9 ) Shah Rashmiben Ketan Mahendra Keshavlal
10) Sheth Suryakant Ravichand
11) Trevadia Priti Mayur Ashok
12) Vora Jagdish Hematlal