Monday, December 9, 2013

Birth Anniversary (09-12)

1) Oza Punaben Ketan
2 ) Doshi Parth Vijay Gunvantrai
3 ) Doshi Vidhi Kamlesh Manharlal
4 ) Gholani Chunilal Jethalal
5 ) Shah Devyani Yogesh
6 ) Patel Kishore Khusalchand
7 ) Sanghvi Rita Mahesh Maganlal
8 ) Shah Kishore Umedchand
9 ) Shah Hetal Kirit Thakorlal
10) Sheth Ila Dushyant Dhirajlal
11) Sheth Mansi Deepak Ramniklal