Tuesday, December 24, 2013

Birth Anniversary (24-12)


1 ) Doshi Manjulaben Bhupatrai Bhaichand
2 ) Gandhi Rupal Shekhar Chandrakant
3 ) Doshi Mihir Deepak Harish
4 ) Shah Nita Nishad
5 ) Mehta Hemal Jagdish Sevantilal
6 ) Parekh Rahul Jitendra Jayantilal
7 ) Patel Rajendra Durlabhji
8 ) Sanghvi Neha Deepak Khushalchand
9 ) Sanghvi Roshni Prakash Pravinchandra
10) Sanghvi Hiloni Hitesh Pravinchandra
11) Sapani Bhavna Jiten Pankaj
12) Shah Rushit Vipul Anopchand
13) Shah Ridhdhi Manish Sevantilal
14) Shah Shailesh Manilal
15) Sheth Hemang Narendra