Thursday, December 12, 2013

Birth Anniversary (12-12)


1 ) Doshi Amit Indulal Kanji
2 ) Doshi Vinodrai Maganlal
3 ) Lodaria Indira Navalchand
4 ) Mehta Babalal Dhanwantrai
5 ) Mehta Arpit Girish Shamaldas
6 ) Mehta Jay Dilip Ratilal
7 ) Mehta Parikshit Prakash Maganlal
8 ) Mehta Parth Hitesh Jayantilal
9 ) Mehta Himmatlal Jivraj
10) Mehta Hemanshu Pravinchandra Khodidas
11) Parekh Pinang Ketan Umedchand
12) Patel Aditi Jatin Panachand
13) Sanghvi Devina Dharmesh Mahendra
14) Shah Vishal Mahendra Champaklal
15) Shah Uttamkumar Jayantilal