Friday, December 27, 2013

Birth Anniversary (27-12)


1 ) Shah Nisha Roshankumar
2 ) Doshi Shefali Sandip Nagindas Bhudarlal
3 ) Gholani Romin Suresh Kantilal Somchand
4 ) Mehta Nayna Nilesh Mahendra Ambavidas
5 ) Mehta Harshika Harshad Trambaklal
6 ) Mehta Harsha Vijay Nagindas
7 ) Mehta Renuka Ajit Kantilal
8 ) Sanghvi Manjula Kasturchand Jetshibhai
9 ) Shah Panna Kamlesh Jamnadas
10) Shah Vandana Shushil Chandulal
11) Shah Bhupatlal Premchand
12) Shah Dipesh Kailash Navalchand