Tuesday, November 26, 2013

Birth Anniversary (26-11)


1 ) Doshi Sapna Amit Indulal Kanji
2 ) Doshi Ankit Harish Shantilal
3 ) Gandhi Harshal Shailesh Bhogilal Valamji
4 ) Gandhi Sohil Rajesh Nyalchand Mansukhlal
5 ) Sheth Padma Kamlesh Anantrai
6 ) Lodaria Riya Tushar Ambalal Harjivan
7 ) Mehta Foram Rahul Indrakumar
8 ) Parekh Rahul Bharat Kantilal Panachand
9 ) Sanghvi Deepak Khushalchand
10) Sanghvi Viral Ketan Sukhlal
11) Shah Maya Dinesh Gulabchand
12) Shah Jatin Chandulal Premchand
13) Shah Urvi Jignesh Chandulal Popatlal
14) Sheth Hetvi Ketan Bakulbhai
15) Sheth Rohit Manilal
16) Sheth Ridhdhi Bipin Kantilal
17) Trevadia Krutesh Bhavesh Mulchand
18) Vora Pooja Bharat Hematlal