Monday, November 11, 2013

Birth Anniversary (11-11)


1 ) Gandhi Hitesh Shantilal Kalidas
2 ) Gandhi Reshma Ritesh Jayantilal
3 ) Gholani Pravinchandra Maganlal
4 ) Lodaria Sagar Lalit Vallabhdas
5 ) Mehta Sandhya Hasmukh Jethalal
6 ) Sanghvi Nisha Avanti Ramniklal
7 ) Sanghvi Dipi Mitul Solani
8 ) Shah Aniket Ketan Anantrai
9 ) Shah Ketan Navalchand
10) Shah Yashmit Bhupatrai Kantilal
11) Solani Dipti Nitul Rajendra