Wednesday, November 6, 2013

Birth Anniversary (06-11)


1 ) Doshi Bharti Bhupatrai Vanechand
2 ) Doshi Smita Rajesh Manilal Ujamshi
3 ) Lodaria Shobhana Vinodrai Chhabildas
4 ) Mehta Nira Kanakrai Shantilal
5 ) Mehta Falguni Sanjay Jashwantrai Revashankar
6 ) Parekh Yash Haresh Kantilal Narottamdas
7 ) Sanghvi Bijal Sachin Pravinchandra
8 ) Sanghvi Harshil Abhay Ghelabhai
9) Sanghvi Pravinchandra Mohanlal
10) Shah Bhavesh Anantrai Hakemchand
11) Shah Bhavya Rajesh Ravichand
12) Shah Himani Mukesh Chhabildas

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.