Sunday, November 17, 2013

Birth Anniversary (17-11)


1 ) Doshi Deepak Harish
2 ) Lodaria Mansi Jagdish Nimchand
3 ) Mehta Taruna Arvind Sukhlal
4 ) Shah Surekha Sanjay Chimanlal
5 ) Mehta Shailesh Mohanlal Karsanji
6 ) Mehta Dhirajlal Durlabhji
7 ) Sanghvi Falguni Anandkumar
8 ) Sanghvi Esha Chetan Vinodrai
9 ) Sanghvi Falguni Piyush Shah
10) Shah Nita Jayen Ramesh
11) Shah Narendra Amrutlal
12) Shah Premal Anupchand
13) Trevadia Meena Sureshbhai Ujamshi