Saturday, November 23, 2013

Birth Anniversary (23-11)


1 ) Doshi Rina Ashiq Dineshchandra Bhaichand
2 ) Doshi Nisha Rupesh Amrutlal Bhudarlal
3 ) Khandor Kusum Kirit Ujamshi
4 ) Mathakia Mahendra Nanchand
5 ) Mehta Kalpana Dilip Keshavlal Sukhlal
6 ) Mehta Mitesh Kamlesh Himmatlal
7 ) Mehta Jindatt Ashwin
8 ) Mehta Kamlesh Shashikant Chunilal
9 ) Mehta Sejal Hetal Bhupatbhai
10) Shah Bhairavi Kalpesh
11) Parekh Keyal Bhupendra
12) Sanghvi Nilesh Lalit Kantilal
13) Shah Amita Bharat Ratilal
14) Solani Balwantray Mohanlal