Tuesday, November 12, 2013

Birth Anniversary (12-11)


1 ) Gandhi Vijay Ravichand
2 ) Mehta Falguni Kaushik Arvind Sukhlal
3 ) Mehta Pranav Rajendra Kantilal
4 ) Mehta Moksha Dilip Jatashankar
5 ) Patel Ketan Chhabildas
6 ) Sanghvi Bhanuben Rasiklal Narshibhai
7 ) Sanghvi Smita Viren Rameshchandra
8 ) Sanghvi Falguni Paresh Suryakant
9 ) Shah Shetal Vinodray Vrajlal
10) Shah Mayuri Jagdish Hakemchand
11) Shah Devangi Ritesh
12) Shah Ashok Pranlal
13) Shah Purvik Suresh Devchand
14) Shah Chintan Vasantrai Kantilal
15) Shah Devang Bakul Hasmukhrai
16) Sheth Payal Nimish Mukesh