Sunday, November 3, 2013

Birth Anniversary (03-11)


1 ) Doshi Suresh Navalchand
2 ) Doshi Sagar Pradip Chimanlal
3 ) Gandhi Kartik Bharat Fulchand
4 ) Lodaria Mahendra Chhabildas
5 ) Mehta Vijay Jitendrarai
6 ) Sanghvi Vivek Chhabildas Pranjivandas
7 ) Sanghvi Karnika Vijay Ratilal
8 ) Sanghvi Minesh Anil Himmatlal
9 ) Shah Arvind Maneklal
10) Shah Priyal Tarak Uttamkumar
11) Shah Shefali Ashish Dharani

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.