Sunday, November 24, 2013

Birth Anniversary (24-11)


1 ) Doshi Shital Ketan Rajnikant Chaturdas
2 ) Gholani Meena Vasant Dhirajlal Somchand
3 ) Lodaria Jayesh Mugatlal
4 ) Mehta Kishor Jayantilal
5 ) Parekh Mehul Indukumar Jayantilal
6 ) Sanghvi Jagruti Rakesh Mahendra
7 ) Sanghvi Divya Atul Vinaychandra
8 ) Sanghvi Shweta Mitap Ashwin Pravinchandra
9 ) Sanghvi Kartik Dineshchandra Talakchand
10) Shah Ayush Shailesh Rasiklal
11) Shah Kyati Manoj Dhirubhai
12) Sheth Minal Keyur Jitendra