Monday, November 18, 2013

Birth Anniversary (18-11)


1 ) Doshi Bhavya Ashok Chimanlal
2 ) Doshi Sneh Ketan Jashwantlal
3 ) Doshi Smit Ketan Jashwantlal
4 ) Mehta Vidhi Hitesh Ramniklal
5 ) Mehta Jyoti Balwantrai Malichand
6 ) Mehta Karishma Abhay Parekh
7 ) Parekh Bindu Hetal Mehta
8 ) Parekh Varsha Bipin Shantilal
9 ) Shah Aruna Jashwant Ratilal
10) Sheth Mukesh Navalchand
11) Vakharia Maitri Yogesh Doshi