Sunday, September 22, 2013

Birth Anniversary (22-09)
1 ) Lodaria Dhwani Vijay Maganlal
2 ) Mehta Mitesh Mahendrakant Vadilal
3 ) Mehta Priti Naresh Khodidas
4 ) Parekh Sahil Chetan Umedchand
5 ) Sanghvi Krupa Manilal
6 ) Sanghvi Rajesh Lalitrai Kantilal
7 ) Shah Yash Shailesh Shankarlal
8 ) Shah Rakhi Bhavik Chandravadan
9 ) Sheth Kavya Vishal Kirit Navalchand
10) Late Sheth Bhogilal Lalchand


From M V J SAMAJ