Saturday, September 14, 2013

Birth Anniversary (14-09)

1 ) Doshi Harnish Virendra Manilal Ujamshi
2 ) Gandhi Jil Dhiren Madhusudan Lalchand
3 ) Mehta Abhishek Kishor Chandulal
4 ) Mehta Rita Hitesh Jayantilal
5 ) Mehta Kashmira Navinchandra
6 ) Parekh Urmila Gunvant Vrajlal
7 ) Sanghvi Jas Ketan Sukhlal Nanalal
8 ) Shah Dimple Mitesh Ramani
9 ) Shah Kavya Bharat Ratilal
10) Shah Mukesh Maganlal
11) Shah Jitendra Nalin Jivraj
12) Sheth Miral Ramesh Shivlal
13) Solani Hanish Jitendra Jevatlal Ratilal

From M V J SAMAJ