Sunday, September 8, 2013

Birth Anniversary (08-09)

1 ) Gandhi Ranjan Mahendra Govindji
2 ) Mehta Pooja Chandravadan Virchand

3 ) Mehta Jayshree Mukund Navalchand

4 ) Mehta Naishil Hetal Bhupatbhai

5 ) Mehta Bhavna Hitesh Dharshibhai

6 ) Shah Megha Saurabh Tamboli

7 ) Shah Nayna Kailash Navalchand
8 ) Sheth Milan Chandravadan Jamnadas
9 ) Sheth Anupama Manharlal Ratilal


MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY

From M V J SAMAJ