Wednesday, September 11, 2013

Birth Anniversary (11-09)


1 ) Late Doshi Chhaya Virendra Manilal Ujamshi
2 ) Doshi Girish Chimanlal
3 ) Doshi Lalitaben Shantilal
4 ) Khandor Nayna Deepak Himmatlal
5 ) Mehta Paras Hitesh Ramniklal
6 ) Mehta Bhaven Vasantrai Vrajlal
7 ) Mehta Jatin Lalit Ratilal
8 ) Mehta Umesh Nemchand
9 ) Mehta Raj Kalpesh Suresh Jevantlal
10) Mehta Kinjal Jigar Waghela
11) Sanghvi Mit Hitesh Rasiklal
12) Shah Ketan Prafull Maneklal
13) Shah Alpa Hitesh Sevantilal
14) Shah Kundan Dilip Umedchand
15) Shah Bhavesh Mulraj
16) Sheth Kiran Kirit Navalchand
From M V J SAMAJ