Wednesday, September 18, 2013

Birth Anniversary (18-09)


1 ) Doshi Sonia Atul Manharlal
2 ) Dhruv Anand Dilip Dharamshi
3 ) Gandhi Bhavna Shailesh Bhogilal Valamji
4 ) Gholani Anjana Suresh Kantilal Somchand
5 ) Mehta Hina Paresh Jaysukhlal Ratilal
6 ) Mehta Savitaben Nagindas
7 ) Mehta Jignesh Hasmukhrai
8 ) Mehta Nishit Shailesh Prabhashankar
9 ) Mehta Mahesh Maganlal
10) Mehta Foram Jitendra Jevantlal
11) Mehta Viva Pamir Ashok Shantilal
12) Mehta Kokila Vijay Pattani
13) Mehta Aakruti Bimal Shah
14) Shah Jinal Hemendra Kantilal
15) Shah Asim Kishor Sukhlal
16) Sheth KShitij Pankaj Amrutlal
17) Trevadia Bhavesh Mulchand


From M V J SAMAJ