Friday, September 13, 2013

Birth Anniversary (13-09)1 ) Mehta Manoj Nagindas
2 ) Mehta Arpita Vasantrai Vrajlal
3 ) Parekh Gunvant Vrajlal
4 ) Sanghvi Jayashree Rajesh Prabhudas
5 ) Shah Vrushti Samir Bipin
6 ) Sheth Nishant Yogesh Mahendrakumar
7 ) Sheth Priti Manish Kishor
8 ) Sheth Kusum Bhupatray


From M V J SAMAJ