Friday, September 6, 2013

Birth Anniversary (06-09)

1 ) Doshi Hitesh Manilal Ujamshi
2 ) Doshi Pallavi Nilesh Khushalchand Popatlal
3 ) Lodaria Nirav Shailesh Chhotalal
4 ) Mehta Hansa Kishor Jayantilal
5 ) Mehta Tanvi Rajesh Keshavlal Sukhlal
6 ) Mehta Chintan Manoj Nagindas
7 ) Mehta Hemanshu Nagindas
8 ) Mehta Prakash Maganlal
9 ) Mehta Nishit Dilip Jatashankar
10) Shah Pinakin Lalbhai
11) Shah Vrushti Parag Rajnikant
12) Shah Vir Abhay Chamanlal
13) Shah Falguni Samir Anantray
14) Sheth Meena Paresh Dhirajlal
15) Solani Virag Jitendra Laxmichand

From M V J SAMAJ