Monday, September 16, 2013

Birth Anniversary (16-09)


1 ) Doshi Hetalkumar Mahesh Vikramchand
2 ) Doshi Vinit Rajesh Manilal Ujamshi
3 ) Gardi Sagar Ajit Chhabildas
4 ) Gholani Manjula Pravinchandra Maganlal
5 ) Lodaria Neha Dhirendra Panachand
6 ) Mathakia Shantilal Makanji
7 ) Mehta Kejal Sanjay Kantilal
8 ) Shah Hemaxi Sanjay
9 ) Mehta Dhruvi Dharmesh Tarun Khodidas
10) Shah Vrushti Jayesh Pravinchandra
11) Shah Rushabh Shital Lalitkumar
12) Shah Vasantben Manilal Hakemchand
13) Shah Sagar Ketan Navalchand
14) Shah Pooja Hemant Dhirubhai


From M V J SAMAJ