Friday, October 25, 2013

Birth Anniversary (25-10)

1 ) Doshi Sagar Bhalesh Bhupatrai Bhaichand
2 ) Lodaria Bharti Pankaj Maganlal
3 ) Late Lodaria Himanshu Mahesh Shantilal
4 ) Mehta Irish Haresh Vadilal
5 ) Mehta Neha Hiten Nagindas
6 ) Mehta Vinod Ujamshi
7 ) Mehta Krina Shailesh Prabhashankar
8 ) Mehta Jagdish Himmatlal
9 ) Mehta Dr. Bhairavi Amish Shashikant Chhaganlal
10) Mehta Bharti Jitendra Jevatlal
11) Parekh Rajesh Manharlal Jagjivandas
12) Sanghvi Dhaval Deepak Khushalchand
13) Sanghvi Nimesh Narendra Shantilal
14) Shah Smita Jignesh Arvind Maneklal
15) Shah Nilesh Jayantilal
16) Shah Kirit Thakorlal
17) Shah Ninaben Arvind
18) Shah Meena Bhadresh Kantilal
19) Sheth Kumud Dilip Jivanlal
20) Trevadia Mamta Hitesh Mulchand