Thursday, October 24, 2013

Birth Anniversary (24-10)

  1 ) Doshi Raj Sanjay  2 ) Doshi Navnitrai Chunilal  3 ) Lodaria Priyanka Kamlesh Panachand  4 ) Mehta Bharat Amrutlal 5 ) Mehta Indulal Umedchand  6 ) Mehta Heena Hemal Bhuptbhai 7 ) Mehta Kiran Madhusudan Vadilal  8 ) Parekh Dr. Manjula Jayant  9 ) Parekh Ashok Rupchandbhai 10) Patel Lilavati Manilal  11) Sanghvi Mahek Rajesh Lalitrai  12) Sanghvi Sunanda Pravin Harjivan   13) Shah Ruchita Chetan Rameshchandra  14) Shah Tejal Jatin Navnitlal 15) Solani Raksha Atul Gandhi   16) Vakharia Kantilal Vajeshankar