Saturday, October 19, 2013

Birth Anniversary (19-10)


1 ) Gandhi Jhanavi Vijay Ravichand
2 ) Mehta Renuka Jitendra Vallabhdas
3 ) Mehta hardik Nalin Ramniklal Kapurchand
4 ) Mehta Dhwanil Devendra Pranlal
5 ) Sapani Nirav Mahendra Prabhulal
6 ) Shah Dr. Dilip Ratilal
7 ) Shah Jayshree Anantrai Hakemchand
8 ) Shah Alpa Vijay Ravichand
9 ) Shah Rajendra Umedchand
10) Shah Yogita Chandresh Dineshchandra
11) Shah Samir Anantrai Bhogilal