Wednesday, October 16, 2013

Birth Anniversary (16-10)

1 ) Dhruv Pooja Dilip Dharamshi 2 ) Lodaria Vatsal Dharmesh Ambalal Harjivan
3 ) Mehta Sidhdhi Rajiv Chamanlal Jivraj
4 ) Mehta Bijal Mahesh Maganlal
5 ) Mehta Dipal Bhavesh Vasantlal
6 ) Mehta Ramnik Vanechand
7 ) Shah Jigna Samir Dinesh Manharlal
8 ) Shah Parul Jagdish Jatashankar
9 ) Shah Nipa Anand Uttamkumar Jayantilal
10) Shah Nisha Hiren
11) Sheth Kundanben Anantrai Sumatichandra
12) Sheth Trishna Jatin Shah