Monday, October 14, 2013

Birth Anniversary (14-10)

1 ) Doshi Khushi Deepak Indulal 2 ) Doshi Akshay Pankaj Navalchand
3 ) Doshi Neel Jayesh Amrutlal Ujamshi
4 ) Doshi Khushalchand Popatlal 5 ) Gandhi Deepak Manharlal 6 ) Mehta Narendra Vinodrai 7 ) Sanghvi Sahil Hemal Lalitrai Pranjivan 8 ) Shah Shweta Rajesh Pravinchandra 9 ) Shah Kavita Hitesh Dineshchandra 10) Shah Nitaben Rajesh Kantilal Sheth
11) Shah Sheela Pravinbhai Mehta
12) Vora Nirav Navin Dungarshi