Wednesday, October 2, 2013

Birth Anniversary (02-10)


1 ) Doshi Harshil Chetan Gunvantrai Abhechand
2 ) Khandor Harsh Mahesh Himmatlal
3 ) Saraiya Meena Vinod Ratilal
4 ) Mehta Hitesh Vinod Ujamshi
5 ) Mehta Jinal Ashok Jatashankar
6 ) Mehta Dipti Satish Manilal
7 ) Patel Dilip Manilal
8 ) Sanghvi Jalpa Kalpesh Rameshchandra Gopalji
9 ) Shah Shantilal Maneklal
10) Shah Hiralal Maneklal
11) Shah Sanjay Hiralal Maneklal
12) Shah Dinesh Gulabchand
13) Shah Sudhir Nagindas Mohanlal
14) Shah Uttamkumar Ratilal
15) Vora Vijay Girdharlal
16) Shah Nisha Bhavesh Sureshchandra Shantilal 


From M V J Samaj