Friday, August 30, 2013

Birth Anniversary (30-08)

1 ) Doshi Vaishali Jitesh Mugatlal
2 ) Doshi Virendra Manilal Ujamshi
3 ) Gandhi Miti Vinod Himatlal
4 ) Mehta Jigisha Chetan Natvarlal Kirchand
5 ) Shah Mukesh Nagindas
6 ) Shah Mitesh Jayantilal
7 ) Patel Dr. Urvi Himesh
8 ) Sheth Raksha Rajendra Navalchand
9 ) Sheth Sheetal Bhogilal Lalchand


From M V J SAMAJ