Friday, August 23, 2013

Birth Anniversary (23-08)

1 ) Doshi Vimal Vikramchand
2 ) Gholani Nirupama Kumudchandra Maganlal
3 ) Shah Nila Abhay Navinchandra
4 ) Mehta Ketan Chandulal
5 ) Parekh Dipal Haresh Kantilal
6 ) Parekh Binoy Ashok Rupchand
7 ) Gosalia Nilu Rajiv
8 ) Shah Ronak Jitendra Rasiklal
9 ) Shah Anjana Abhay Vinodrai
10) Sheth Sharda Mahendra
MVJSAMAJ