Thursday, August 22, 2013

Birth Anniversary (22-08)

To,
1 ) Doshi Tejas Ashok Chimanlal
2 ) Doshi Bhalesh Gunvantrai Abhechand
3 ) Gardi Rupa Naresh Chhabildas
4 ) Mehta Hiren Vinod Ujamshi
5 ) Mehta Beena Bipin TRambaklal
6 ) Mehta Moksha Sanat Shamaldas
7 ) Mehta Hinal Rohit Kantilal Mansukhlal
8 ) Parekh Forum Pankaj Umedchand
9 ) Chheda Hema Vinod
10) Sanghvi Mahendra Vallabhdas
11) Shah Rupesh Kamlesh Jamnadas
12) Shah Manilal Hakemchand
13) Sheth Surekha Jevatlal
14) Sheth Jignesh Pravinchandra Nimchand
15) Sheth Ketan Ambalal Dahyalal
16) Trevadia Kalpana Bhavesh Mulchand
From : MVJSAMAJ