Tuesday, August 27, 2013

Birth Anniversary (27-08)

To,
1 ) Doshi Gunvantrai Fulchand
2 ) Gandhi Shobhna Rajesh Ravichand
3 ) Gandhi Ronak Hiten Chhotalal
4 ) Gholani Subhash Chunilal
5 ) Sheth Jayshree Nalin
6 ) Mehta Ritesh Jayendra Keshavlal
7 ) Sanghvi Deepa Navnit Talakchand
8 ) Mehta Snehal Dipesh
9 ) Shah Nirmala Chimanlal
10) Shah Pratik Pankaj Champaklal
11) Trevadia Maitri Jayesh Ujamshi


From M V J SAMAJ