Friday, August 16, 2013

Birth Anniversary (16-08)

To,  
1 ) Doshi Jitesh Mugatlal  
2 ) Gholani Jaswanti Shantilal Somchand  
3 ) Mehta Chitrang Harshad Jayantilal  
4 ) Mehta Bharati Mahesh Maganlal  
5 ) Parekh Dhaval Nilesh Harish Bhagwanji 
6 ) Parekh Jigna Himanshu Kanakrai Somchand  
7 ) Shah Ashwin Lalbhai  
8 ) Shah Nishit Deepak Sevantilal  
9 ) Shah Sangita Viresh Bhupatlal Premchand  
10) Shah Nikita Kishor Devchand  
11) Shah Manoj Dhirubhai  
12) Sheth Dipti Deepak

From : MVJSAMAJ